HUNAJAKEIDAS är ett familjeföretag etablerat 2003.
Vår bransch är produktion, förpackning och marknadsföring av honung.

Honungen samlas vid avverkningsområden, skogar och ängar i Kust-Österbotten från blommorna som bl.a. mjölkört, klöver och hallon med
omsorg och kärlek till honung.

Vår förstaklassig skogs- och blomsterhonung är en 100% naturprodukt
utan tillsatta ämnen. Producerad utan några som helst kemikalier och
är inte värmehanterad. Du kommer att känna smaken av det.

Vi producerar även Närhonung, Hemgårdshonung samt Drottnings-
honung. Den nya skörden av honung finns att fås i juli.

Majoriteten av vår honung går direkt till konsumenten, på marknader
samt via postorder.

Beställningar: info@hunajakeidas.fi • tel 040-773 9961

Honung är ett naturligt sötningsmedel som kan användas i all
matlagning istället för vanligt socker. Du kan också äta honung
som sådan. Du kan känna den finska naturens genuina sötma.
 

 

Universitetsövergripande

Publicerad: 2012-11-23 11:43
Honung mot bakterier ny affärsidé

Honung har länge ansetts ha hälsofrämjande egenskaper. Lundaforskarna Tobias Olofsson och Alejandra Vàsquez upptäckte varför och startade bolaget Concellae med förhoppningen att få fram en ny metod för att bekämpa antibiotikaresistenta bakterier. Nu går holdingbolaget vid Lunds universitet, Lunds universitets innovationssystem AB, och holdingbolaget vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Holding AB, in gemensamt i bolaget.

• Att få stöd på den här nivån känns fantastiskt. De nya delägarskapen innebär inte bara en kvalitetsstämpel för Concellae utan gör också att vi får med oss aktörer med stor erfarenhet och förståelse för både forskar- och företagsvärlden, säger Alejandra Vàsquez, forskare i medicinsk mikrobiologi vid Lunds universitet och en av de två grundarna till Concellae.

Forskningsresultatet som bolaget bygger på handlar om tretton nyttiga mjölksyrabakterier som finns naturligt i bins honungsmage. Bakterierna har olika antimikrobiella egenskaper som gör dem effektiva mot sjukdomsbakterier, även hos människor. Förhoppningen är att bolagets produkter i framtiden kommer att bli ett viktigt alternativ till dagens antibiotikabehandling eller vid svåra infektioner.

• Mjölksyrabakterierna kan tillsammans bilda hundratals olika aktiva substanser som skapar en arsenal mot farliga mikroorganismer. Det gör dem särskilt effektiva mot till exempel antibiotikaresistenta bakterier, men de kan också användas till mycket annat. Det är just själva användningen av mjölksyrabakterierna som vi har tagit patent på, fortsätter Alejandra Vàsquez.

http://www.luis.lu.se
http://www.sluholding.se

Anna Knutsson